Tên đăng nhập

ovnatiuq

Họ và tên

Võ Tấn Qui

Email

voqui1092@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-12 16:55:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500