Tên đăng nhập

nguyenthikyduyen99

Họ và tên

Nguyễn Thị Kỳ Duyên

Email

duyenky784@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-14 1:51:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500