Tên đăng nhập

Nguyenvandaihai12345

Họ và tên

Nguyễn văn đại hải

Email

daihainguyenvan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-14 2:11:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500