Tên đăng nhập

Kai69

Họ và tên

Nguyễn Duy Anh

Email

boyboyavata@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-09-13 1:02:23

Bài tập đã đạt

259

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500