Tên đăng nhập

huylekha

Họ và tên

LE KHA HUY

Email

nguyenngan030884@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-25 8:50:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500