Tên đăng nhập

vantien1526

Họ và tên

nguyễn văn tiến

Email

vantien1526@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-29 14:11:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500