Tên đăng nhập

nkq

Họ và tên

quoc

Email

nguyenkequoc18072008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-30 2:04:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500