Tên đăng nhập

pltbao

Họ và tên

phan le tri bao

Email

tribaodz12345@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-01 10:51:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500