Tên đăng nhập

duoqdieuliq

Họ và tên

linqdieu

Email

duonqdieulinq@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-03 8:35:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500