Tên đăng nhập

v4ngtr

Họ và tên

v4ngtr

Email

v4ngtr@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-12 20:59:34

Bài tập đã đạt

592

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500