Tên đăng nhập

hungphitkn

Họ và tên

Trần Lê Hùng Phi

Email

tranlehungphi@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-08 7:30:09

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500