Tên đăng nhập

Giang123

Họ và tên

Bui Truong Giang

Email

giangbag@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-11 3:26:24

Bài tập đã đạt

800

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500