Tên đăng nhập

minh2008

Họ và tên

LeeHoangMinh

Email

nhatminhcd2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-19 15:36:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500