Tên đăng nhập

kien10i

Họ và tên

kientran

Email

trantrungkien3481@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-19 15:47:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500