Tên đăng nhập

sdfsf

Họ và tên

few

Email

sdf@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-22 2:38:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500