Tên đăng nhập

zonotaroz

Họ và tên

lê đức chính

Email

zonotaro

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-24 11:21:07

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500