Tên đăng nhập

tuanminh

Họ và tên

Phan Đình MInh

Email

tuanminh50402k11@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-30 14:25:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500