Tên đăng nhập

thaiphu05

Họ và tên

Trinh Phu thai

Email

trinhphuthai2k5@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-14 13:40:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500