Tên đăng nhập

KO777

Họ và tên

Lý Tiểu Long

Email

itcodedao757@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-15 3:29:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500