Tên đăng nhập

ngoc_binh

Họ và tên

nguyen bich ngoc

Email

Bichngoc.hht@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-17 9:32:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500