Tên đăng nhập

jakimagan

Họ và tên

quanvanthai

Email

quanvanthaik32IT@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-15 8:12:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500