Tên đăng nhập

Phuc15043

Họ và tên

Nguyen Trong Phuc

Email

trongphuc91thcsduclap@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-19 1:40:24

Bài tập đã đạt

391

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500