Tên đăng nhập

k30thiennhan

Họ và tên

Nguyễn Thiện Nhân

Email

hoangnguyen48691122@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-21 7:47:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500