Tên đăng nhập

tryhardmanuwu

Họ và tên

shiro shiro

Email

shiroboy258@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-17 9:10:11

Bài tập đã đạt

372

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500