Tên đăng nhập

B22DCPT145

Họ và tên

Giang Hoàng Long

Email

ghlhn2k4@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-26 12:04:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500