Tên đăng nhập

Asonsoi

Họ và tên

Lê Văn Sơn

Email

levansonyb2003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-06-01 5:36:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500