Tên đăng nhập

minhphu2907

Họ và tên

Nguyễn Duy Minh Phú

Email

minhphu29072008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-06-15 9:11:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500