Tên đăng nhập

ntq0705

Họ và tên

Nguyễn Trung Quốc

Email

ngtrungquoc263@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:05:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500