Tên đăng nhập

qg04

Họ và tên

mất ngủ vì giò thủ

Email

lightminh1212gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:10:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500