Tên đăng nhập

roseblue235

Họ và tên

Nguyen Tran Le Hoang

Email

hoangle46864@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:12:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500