Tên đăng nhập

chinhnct2004

Họ và tên

Trần Đức Chính

Email

chinhnct2004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 7:31:29

Bài tập đã đạt

474

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500