Tên đăng nhập

quyhugo159

Họ và tên

Nguyễn Phan Đức Khải

Email

nguyenkhai24082408@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 8:56:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500