Tên đăng nhập

ntuananh013

Họ và tên

Nguyễn Tuấn Anh

Email

nta01032003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 9:14:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500