Tên đăng nhập

qg01

Họ và tên

Nguyễn Xuân Anh

Email

anhnguyenkaz@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 9:56:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500