Tên đăng nhập

bachtruoq

Họ và tên

bach

Email

bachgia2604@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 10:33:05

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500