Tên đăng nhập

valueking569

Họ và tên

Nguyen Mai Vinh

Email

valueking569@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-19 7:20:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500