Tên đăng nhập

diem10121988

Họ và tên

phạm Thị Diễm

Email

phamthi.diem10121988@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-20 20:23:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500