Tên đăng nhập

HMD

Họ và tên

Huỳnh Minh Đức

Email

huynhminhduc03@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-22 3:32:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500