Tên đăng nhập

herocong112

Họ và tên

Nguyen Thanh Cong

Email

warthunder732004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-26 14:51:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500