Tên đăng nhập

kietgia5

Họ và tên

Hoang Nhan Kiet

Email

nhankiet0501@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-29 15:04:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500