Tên đăng nhập

NothingToSee

Họ và tên

Nguyễn Quốc Đại

Chữ ký cá nhân

Dạ em là newbie mới học ạ

Đăng ký lúc

2021-01-01 4:53:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500