Tên đăng nhập

hellokitty

Họ và tên

Kitty

Email

sa2006best@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-02 3:41:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500