Tên đăng nhập

vantri0605

Họ và tên

Văn Trí

Email

vantri0605@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-11 7:38:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500