Tên đăng nhập

nguyenlekimngan

Họ và tên

Nguyễn Lê Kim Ngân

Email

nguyenlekimngan192610@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-12 7:16:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500