Tên đăng nhập

highwiillS

Họ và tên

Phan Khôi Kiều

Email

nicetimetobed@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-18 2:19:38

Bài tập đã đạt

260

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500