Tên đăng nhập

taktak220103

Họ và tên

xxx

Chữ ký cá nhân

Cuts :>

Đăng ký lúc

2021-01-18 2:21:57

Bài tập đã đạt

260

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500