Tên đăng nhập

loc

Họ và tên

loc

Email

stupidloc4@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-18 7:31:17

Bài tập đã đạt

677

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500