Tên đăng nhập

quydang

Họ và tên

Tran Trung Kien

Email

nqd250104@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-22 9:17:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500