Tên đăng nhập

gfhgf

Họ và tên

dfhdf

Email

gfdhdh

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-23 0:58:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500