Tên đăng nhập

Ohaiyo

Họ và tên

Arigatou

Email

thewibudesu@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-23 3:08:16

Bài tập đã đạt

628

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500